مقالات سیاسی, سخن روز

آیا لاهیجی از مارتین فوتوشاپ کوپلر دفاع می کند؟ (م. راهی)- قسمت دوم

 

تعریف «پناهنده»

 

كنوانسيون 1951 ژنو پناهنده را اینطور تعریف می کند: «پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از اين كه به علل نژادی يا مذهبی يا مليّتی يا عضويت در برخی گروه هاى خاص اجتماعى يا داشتن عقايد سياسى خاص تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت معمول خود (كشور اصلى) به سر مى برد و نمى تواند، و يا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعيت آن كشور قرار دهد؛ و يا در صورتى كه فاقد تابعيت است، و پس از وقوع چنين حوادثى در خارج از كشور محلّ سكونت دايمى(اصلی) خود به سر مى برد، قادر نیست يا به علت ترس مذكور نمى خواهد به آن كشور بازگردد. »

طبق تعريف مزبور:
الف) پناهنده از نظر منابع بين المللى، بيگانه اى است در كشور پذيرنده كه به دليل ترس از تعقيب و نيز نجات جان، مال و آزادى خود، به كشور ديگرى پناهنده مى شود.
ب) عنصر پایه ای در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقيب و آزار» است كه تشخيص و احراز آن با كشوری است که شخص پناهجو خواستار پناهنده شدن به آن است و آن كشور با بررسى همه جانبه در مورد دلايل درخواست پناهندگى، يا اين دلايل را مى پذيرد و يا رد مى كند.
اعلاميه جهانى حقوق بشر در ماده 14 بيان مى دارد:
«
هركس حق دارد دربرابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستجو كند و در كشورهاى ديگر پناه اختيار كند
در اين اعلاميه به حق پناهندگى تصريح شده است. لازمه حق پناه خواهى، تكليف كشور مورد درخواست قبول پناهندگى است; زيرا در غير اين صورت، اعتبار حق براى پناهنده بى فايده و لغو خواهد بود.

حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى
الف) اعلاميه جهانى حقوق بشر
اگرچه اين اعلاميه، بطور خاص به انگيزه حمايت از پناهندگان تدوين نگرديده، با این حال در بردارنده حقوقى براى همه انسان ها، و از جمله پناهندگان است که برای همگان صرف نظر از تعلق آن ها به ملیت، نژاد، جنسیت، نوع اندیشه يا مذهبى خاص به رسمیت شناخته شده و همه دولت ها موظف به رعایت آنها می باشند. در مقدمه آن، آمده است: «… مجمع عمومى، اين اعلاميه جهانى حقوق بشر را آرمان مشتركى براى تمام مردم و كليه ملل اعلام مى كند تا جميع افراد و همه اركان اجتماع اين اعلاميه را دايماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزادى ها توسعه يابد و با تدابيرى تدريجى، ملى و بين المللى، شناسايى و اجراى واقعى و حياتى آن ها، چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم كشورهايى كه در قلمرو آن ها مى باشند، تأمين گردد.»

اساسى ترين حقوق پيش بينى شده در اين اعلاميه كه شامل پناهندگان نيز مى شود عبارتند از:
1 . 
برخوردارى از تمام حقوق و آزادى ها (ماده 2)
2 . 
حق زندگى و امنيت شخصى (ماده3)
3 . 
منع هرگونه شكنجه ورفتار خلافت شؤون بشرى (ماده 5)
4 . 
برابرى همه افراد بشر در برابر قانون (ماده 7)
5 . 
حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده 13)
6 . 
داشتن حق كار و حرفه (ماده 23)
7 . 
حق بهره مندى از آموزش و پرورش تا مرتبه عالى آن (ماده 26).

وظايف پناهندگان نسبت به دولت ميزبان
با همه تأكيدى كه نسبت به لزوم پذيرش پناهندگان و رعايت حقوق آنان شده است، هيچ گاه پذيرش پناهنده از طرف دولت ها و جامعه بشرى بى قيد و شرط نبوده است، بلكه پناهندگان در كنار برخوردارى از امنيت اجتماعى، وظيفه دارند مقرراتى را به نفع دولت ميزبان مراعات كنند. مادّه 2 كنوانسيون 1951 ژنو مقرر مى داردكه هرپناهنده دركشورى كه زندگى مى كند داراى وظايفى است كه به موجب آن، ملزم به رعايت قوانين و مقررات آن كشور و اقداماتى كه براى حفظ نظم عمومى انجام مى دهد، مى باشد.

کنوانسیون ژنِو

یا پیمان ژنو، پیمانی است که بین کشورهای امضا کننده بسته شده‌است و پراهمیت‌ترین ماده حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. کنوانسیون ژنو مفادی را برای زمان جنگ وضع کرده‌است که از افرادی که دیگر در جنگ نیستند حفاظت و حمایت می‌کند. بنیان‌گذاری و گسترش کنوانسیون ژنو بر اساس تجربه‌هایی است که حکومت‌ها در دوران جنگ‌هایشان گرد آورده بودند.

·         ۱۸۶۴ کنوانسیون اول : دوازده کشور در نخستین کنفرانس در شهر ژنو موافقت می‌کنند که سربازانی که در جبهه زخمی شده اند را جمع آوری نمایند و به آنها کمک‌های پزشکی برسانند.

·         ۱۹۰۶ کنوانسیون دوم: نشست در ژنوبرگزار شدد و در مفاد کنفرانس ۱۸۶۴ تجدید نظر شد و جمعیت‌های کمک رسانی و خیریه هایی که کمک‌های پزشکی می‌رسانند دعوت به همکاری شدند.

·         ۱۹۲۹ کنواسیون سوم: پس از به پایان رسیدن جنگ اول جهانی در ژنو تشکیل شد و در این کنفرانس سه نشان صلیب سرخ، نشان شیر و خورشید سرخ و نشان هلال احمر تصویب شد. در این کنفرانس مفادی به تصویب رسید که در باه اسیران جنگی بود. در این کنوانسیون نخستین بار کمیته جهانی صلیب سرخ پایه گذاشته شد که سازمان مرکزی جمع آوری اطلاعات در باره اسیران جنگی شد.

·         ۱۹۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو:  پس از به پایان رسیدن جنگ دوم جهانی در ژنو کنفرانسی بر پا کرد. کشور ایران در تاریخ ۸ دسامبر ۱۹۴۹ این کنوانسیون را امضا کرد و در تاریخ ۲۰ فوریه ۱۹۵۷ به تصویب مجلس رسید. این کنفرانس درباره گسترش مفاد کنوانسیون‌های پیشین مفاد زیر را تصویب کرد:

·         جمع آوری و رسانیدن خدمات پزشکی به سربازان بیمار و زخمی در جبهه جنگ در خشکی

·         جمع آوری و رسانیدن خدمات پزشکی به سربازان و بیماران جبهه در آب (نیروی دریایی)

·         اسیران جنگی

·         رسانیدن کمکهای پزشکی به غیر نظامیان و بر پا داشتن پرچم صلیب سرخ بالای ساختمان تمام بیمارستان‌ها و یا بیمارستان‌های صحرایی به معنی حفاظت و هدف قرار نگرفتن این مرکزهای پزشکی

·         پارگراف سوم کنوانسیون چهارم درباره حفاظت و کمک رسانی به قربانیان جنگ‌های مسلحانه که در یک کشور اتفاق می‌افتد و جنگ های بین قبیله ای یا نژادی

در این کنوانسیون ها بطور کلی قواعد و مقررات مربوط به جنگ سه نوع محدودیت برای عملیات جنگی در نظر گرفته اند:

الف- محدودیت عملیات جنگی به میدان عملیات جنگی

ب- محدودیت استفاده از سلاح‌های جنگی

ج- محدودیت عملیات جنگی به افراد رزمنده

اما مهمترین بحث، محور سوم است که به منظور محدود کردن عملیات جنگی به افراد رزمنده، موارد زیر در حقوق جنگ منع شده‌ و مصادیق آنها مشمول حفاظت می شوند:

۱ – حمله به کسانی که مستقیما در جنگ شرکت ندارند.

۲ – همچنین افراد مسلحی که سلاح خود را به زمین گذاشته باشند.

۳ – کسانی که بعلت بیماری، جراحت، بازداشت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند و توصیه شده که در همه اصول با آنها بدون هیچگونه تبعیض و اجحافی طبق اصول انسانیت رفتار شود.

بنابر این مجاهدین خلق علاوه بر حق پناهندگی بر اساس ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر که طبق مفاد آن دولت ها ملزم به پذیرش درخواست پناهندگان شده اند، بر طبق قرارداد منعقده با دولت اشغالگر یعنی ایالات متحده آمریکا در جنگ عراق و تسلیم سلاح هایشان بر اساس قراردادی که با تک تک رزمندگان مجاهد امضا شد و به تصویب فرماندهان بلند پایه ارتش آمریکا رسید مشمول حفاظت های پیش بینی شده در مواد کنوانسیون چهارم ژنو شدند و برای تمامی نفرات کارت حفاظت صادر گردید. بر این اساس اعمال هر گونه عملیات خشونت آمیز اعم از شکنجه های جسمی و روانی علیه این پناهندگان تحت هر عنوان ممنوع و بر خلاف موازین بین المللی است.

مجاهدین از هیچکدام از حقوق هفتگانه پیش بینی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر که شامل پناهندگان نیز می شود و دولت عراق موظف به تامین آنها بوده برخوردار نشده اند که هیچ،  نقض فاحش کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی آن و سایر تخلفات جدی حقوق بین الملل بشردوستانه نیز که به منزله جنایت جنگی است که در سراسر جهان قابل مجازات است نیز توسط این دولت علیه آنها اعمال شده است.

به استناد عرفی بودن اساس قواعد کنوانسیون های ژنو 1949 مسئولیت دولتها امری بدیهی است و واکنش جامعه جهانی نیز مؤید این مطلب است ، و اما در مورد مسئولیت افراد در این رابطه ، ماده 58 طرح پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولتها بیان می دارد :

» آن گروه از اعضای نیروهای مسلح که مرتکب نقض جدی حقوق مخاصمات مسلحانه شده ، دستور آن را صادر کرده ، در این امر مساعدت نمایند ، از آن ممانعت ننمایند یا آنکه چنین مواردی را گزارش نکنند ، مرتکب جنایت جنگی شده اند و میتوان آنها را محاکمه و در صورتی که مقصر شناخته شوند ، مجازات نمود. «

بنابر این ملاحظه می شود که نه تنها حق توسل به زور که لاهیجی آن را برای دولت عراق محفوظ می دارد در هیچ موردی و به هیچ بهانه ای به رسمیت شناخته نشده، بلکه مرتکبین نقض قوانین بین المللی در این موارد بطور جهانشمول قابل تعقیب قضایی هستند؛ پرونده ای که هم اکنون دادگاه اسپانیا در دست رسیدگی دارد و بر اساس تظلم خواهی نسبت به نقض فاحش قوانین بین المللی توسط افراد تحت امر مالکی نخست وزیر عراق و به دستور شخص ایشان مرتکب جنایات ضد بشری 6 و 7 مرداد 88 و 19 فروردبن 1390 شدند تنظیم شده است.

شهادت بومدرا، بینه ای دیگر:

افشاگری آقای بومدرا[1] در مجله هیل (نشریه کنگره آمریکا- ۲۲ اوت ۲۰۱۲) آنقدر تکان دهنده است که هیچکدام از جملاتش را نمی توانم حذف کنم تا این نوشته کمی کوتاه تر شود. سخنانی که هر جمله اش ما را از یکسو به سرخوردگی نسبت به نهادهای بین المللی که دوست داریم در دلمان برای آنها احترام قائل باشیم می کشاند و از سوی دیگر بیانگر عزم سترگ فرزندان دلیر این ملت بزرگ در اشرف و لیبرتی است که با همه کوچکی اش دنیا را به تعیین تکلیف با خودش وادار کرده است. از یکطرف حقوقدانی الجزایری که با تمام بار علمی و تجارب عملی اش ظاهرسازی های شیادانی مانند مارتین فوتوشاپ کوپلر را تاب نمی آورد، از مقام بلندی که در سازمان ملل بدست آورده دست می شوید و به دفاع از آنچه حق می داند برمی خیزد و از این سو حقوقدانی دیگر، علی الظاهر ایرانی که عنوان پر طمطراق «نایب رئیس فدراسیون جامعه های حقوق بشر» را یدک می کشد، چشم بر نقض فاحش حقوق بشر می بندد و در پرده آخر نمایشی ترسناک و دلهره آور به روی صحنه می پرد و پیام فدراسیون گروگانگیران حقوق بین الملل مرکب از رژیم ایران-عراق-آمریکا را به مجاهدین خلق ابلاغ می کند. بنازم به این شهر کوچک با مردمانی از جنس دیگرش که پیکر جنس دیگری از انسان را پیش چشم این جهان می تراشند، به جسم آن روح می دمند و خفتگان را بیدار و مردگان را روح می بخشند، توگویی مسیح باز گشته است.

حالا این آقای بومدرا اینجاست، پیش چشم ما. با شناختی که همه از مجاهدین خلق و یارانشان در شورای ملی مقاومت داریم گمان ندارم که به این زودی ها یقه مارتین فوتوشاپ کوپلر را رها کنند و البته یقه خود جناب نایب رئیس فدراسیون را! لذا در دادگاهی که در پیش خواهد بود شخص آقای فوتوشاپ کوپلر به جرم نقض قوانین بین المللی به محاکمه کشیده خواهد شد. حالا سوال اینجاست: به شهادت صدها سندو مدرکی که مجاهدین دارند و شهادتی که این وکیل باوجدان آقای بومدرا در دادگاه خواهد داد، آیا آقای لاهیجی حاضرند از کوپلر دفاع کنند؟ مصرانه از خدا می خواهم که بپذیرند. البته اگر خودشان پای میز محاکمه نباشد!

{(تکمله: بر خلاف تفسیر خیر خواهانه از حرف مفت های لاهیجی در مصاحبه با رادیو فردا، این قسمت از حرف های ایشان کاملا خط وزارتی و هماهنگی ایشان با بدنام ها را لو می دهد:

 «بنابراین الان تنها حامی مجاهدین دولت آمریکا بوده(1) و الان مجاهدین این حامی را هم ازدست دادند . بنابراین اگر برخلاف نظر دولت آمریکا مجاهدین بر ماندنشان اصرار بورزند(2) و دولت عراق آنها را اخراج کند یعنی آنها را ناگزیر ازتخلیه کند یعنی درهرحال منتقلشان کند به زور به اردوگاه جدید(3) نه فقط این به عقیده من مجاهدین دراین رودررویی بازنده خواهند شد که در پرونده آنها دردادگستری آمریکا یک بازتاب های منفی خواهد داشت (4) » .

(1)      به نیابت از سر رژیمی فدراسیون: آمریکا از منافقین در عراق حمایت می کند و نمی گذارد دولت عراق تکلیف اینها را یکسره کند.

(2)      به نیابت از سر رژیمی فدراسیون: اینها می خواهند به هر قیمتی شده در عراق بمانند.

(3)      به نیابت از سر عراقی فدراسیون: استفاده از زور در دفعات قبل برای جابجایی مشروعیت دارد.

(4) به نیابت از خانم صدرالسلطنه وزارت خارجه آمریکا، یک سر دیگر فدراسیون.

پانوشت:


 

[1] http://www.aftabkaran.com/akhbar.php?id=6809

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=37658:————22–2012&catid=21:2010-01-17-21-49-36

Advertisements

گفت‌و‌گو‌ها

هنوز دیدگاهی داده نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

برترین نوشته‌ها و صفحه‌ها

بایگانی

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کرده و بر روی دکمه Submit کلیک کنید.

به 261 مشترک دیگر بپیوندید

wordpress stats plugin
Advertisements
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: